Pramoninio vandens ir nuotekų valymas

Daugelyje pramoninių procesų generuojami vandens srautai, kuriuos reikia perdirbti arba pašalinti, ir dauguma kompanijų susiduria su griežtais reikalavimais. Galimybė perdirbti vandenį ir sumažinti atliekų kiekį yra pagrindas norint gauti veiklos licenciją ir vystyti pajėgumą. „Alfa Laval“ siūlo įvairius vandens ir nuotekų perdirbimo vietoje, vandens, šilumos ir gamybos proceso produktų regeneravimo sprendimus.

Waste water treatment plant

Sumažinkite poveikį aplinkai

Visa žmonių komercinė ir pramoninė veikla gamina nuotekas, kurios yra žalingos aplinkai, jeigu jos neperdirbamos. Todėl pasaulis nuolat ieško būdų, kaip sumažinti taršą, tiekti švarų vandenį, naudoti mažiau energijos ir perdirbti jau panaudotą energiją. Augant gyventojų skaičiui ir gyvenimo standartams, didėjant vandens stygiui daugelyje regionų, auga ir poreikis pakartotinai panaudoti vandenį.

Pakeliui į nulinį teršalų išmetimą

Dėl daugkartinio vandens panaudojimo, paverčiant nuotekas verte, ir minimalaus energijos suvartojimo bei nuotekų sumažinimo „Alfa Laval“ padeda mažinti vandens ir nuotekų srauto žalą, daromą ekologijai. Platus mūsų gaminamos įrangos asortimentas padeda įmonėms:

  • Atitikti nuotekų šalinimo kriterijus, naudojant efektyvias, kompaktiškas nuotekų perdirbimo sistemas 
  • Taikant mūsų tretinio filtravimo sprendimus, pakartotinai panaudoti vandenį
  • Sumažinti nuotekų kiekį, regeneruoti šilumą ir, efektyviai perdirbant dumblą, pagaminti biodujas
  • Išgauti vertingus produktus iš gamybos proceso pakartotinai panaudoti ar parduoti.

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Kodėl reikėtų bendradarbiauti su „Alfa Laval“ perdirbant pramoninį vandenį ir atliekas?

  • Jūs galite įsigyti įrangą savo pagrindiniam gamybos procesui, perdirbti vietines nuotekas ir dumblą, taip pat gauti lėšų regeneracijai iš to paties tiekėjo;
  • Jūs gaunate aukštos kokybės, energiją taupantį projektą, pagrįstą jūsų gamybos procesų suvokimu ir skirtą sumažinti išlaidas ir ekologinį poveikį jūsų operacijoms bei perdirbti atliekas;
  • Jūs galite bet kuriuo metu pasinaudoti mūsų patirtimi ir pasauliniu žinomumu. Mes sukaupėme daugiau kaip 130 metų patirtį, padėdami tūkstančiams pramonės įmonių visame pasaulyje susidoroti su griežtais reikalavimais, taikomais atliekoms perdirbti – pradedant maisto ir gėrimų, chemijos ir farmacijos ir baigiant celiuliozės ir popieriaus, naftos, dujų perdirbimo ir kitomis pramonės šakomis.