Čilerių apsauga

Tarša kenkia šaldymo mašinos veikimui, nes jos sukeltos problemos gali pažeisti kondensatorių. „Alfa Laval“ randa naujus būdus šaldymo mašinos apsaugai užtikrinti, savo efektyvų šilumokaitį pritaikydama ekonomiškiems ir aplinką tausojantiems savaiminiu aušinimu pagrįstiems sprendimams.

Chiller-protection 640x360

Tarša kenkia funkcionavimui

Esant užterštai aplinkai, šaldymo mašinos darbas gali sutrikti dėl pažeisto kondensatoriaus.  Kadangi kondensatorių gali lengvai pažeisti ėsdinantys chloridai, teršalų priemaišos ir vandenyje vykstantys biologiniai procesai, būtina užtikrinti ekonomišką šaldymo mašinos apsaugą. 

Savaiminio aušinimo vaidmuo saugant šaldymo mašinas

Ekonomiškai ir itin veiksmingai šaldymo mašinų kondensatorių apsaugai naudojami „Alfa Laval“ surenkami šilumokaičiai. Kartu su aušinimo bokštu ir savaiminio aušinimo šaltiniu, pavyzdžiui, upe ar ežeru, mūsų plokšteliniai šilumokaičiai sukuria netiesioginę šaldymo mašinos apsaugos sistemą. Šis sprendimas, kitaip nei tiesioginė sistema, kai aušinimo šaltinis tiesiogiai sujungiamas su šaldymo mašina, pašalina su tarša susijusias problemas, padidina kondesatoriaus patvarumą bei sumažina jo priežiūros išlaidas.

Driving the future in HVAC

„Alfa Laval“ aptarnavimo paslaugos

 

Siekdama išlaikyti aukščiausią jūsų įrangos darbinį lygmenį, „Alfa Laval“ siūlo visapusį techninį aptarnavimą.

Susisiekite su mumis ir sužinokite, kaip galime praplėsti jūsų įrangos eksploatacines savybes.