Didelė pažanga sveikatos ir saugos srityje Indijoje

"Alfa Laval" yra įsipareigojusi užtikrinti saugią, sveiką ir patrauklią darbo aplinką. Čia atkreipiame dėmesį į sveikatos ir saugos pažangą "Alfa Laval" veikloje Indijoje.

DATA 2023-11-28

"Alfa Laval" yra įsipareigojusi užtikrinti saugią, sveiką ir patrauklią darbo aplinką savo darbuotojams ir kitiems asmenims, patenkantiems į jos darbo patalpas. Elgesys yra vienas iš svarbių veiksnių, padedančių gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos rodiklius, o veikla Indijoje nuo 2013 m. vykdoma taikant elgesiu pagrįstą saugą (BBS). BBS diegimo tikslas - didinti darbuotojų supratimą apie požiūrio ir elgsenos svarbą siekiant sumažinti riziką ir nelaimingus atsitikimus. Nuo tada, kai "Alfa Laval" Indijoje pradėjo dirbti su BBS, jie pasiekė reikšmingų patobulinimų, pavyzdžiui, 2017 m., palyginti su 2014 m., traumų skaičius sumažėjo 63 proc.

"Žmonių elgesys turi didelę reikšmę mūsų patalpų saugumui. Elgsena pagrįstos saugos diegimas Indijoje labai prisidėjo prie traumų mažinimo ir geresnio darbuotojų įsitraukimo į mūsų sveikatos ir saugos kompetencijos kelią", - sako Sanjay Marne, sveikatos, saugos ir aplinkosaugos vadovas Indijoje.

Už savo iniciatyvas ir darbą saugos srityje Indijos įmonės yra gavusios daugybę apdovanojimų. Neseniai Punoje (Indija) esanti gamykla buvo apdovanota už priešgaisrinės apsaugos sistemą ir pavojų valdymo programą. Iš dalies dėl saugos gerinimo 2016 m. "Alfa Laval Performance Award" apdovanojimas buvo įteiktas Indijos padaliniams, o 2015 m. regionas taip pat gavo apdovanojimą už geriausias sveikatos, saugos ir aplinkosaugos iniciatyvas.

 

Viena iš teigiamo vystymosi Indijoje priežasčių - dėmesys mokymui ir švietimui. 2017 m. "Sarole" gamykloje Indijoje buvo vykdoma saugos lyderystės programa, kuria siekiama skatinti atsakomybę ir atskaitomybę už saugą visuose lygmenyse. Vadovams skirta mokymo programa buvo labai sėkminga. Dabar daugiausia dėmesio skiriama tvarumo sąmoningumo didinimo programai, apimančiai saugą ir energetiką, įgyvendinti visiems darbuotojams.

"Alfa Laval" saugos vizija - "Kiekvieną dieną saugiai grįžtame namo". Ši vizija reiškia, kad siekiama, jog darbo vietose nebūtų traumų ir ligų. Ši vizija daug reiškia Sandžajui Marnui: "Jaučiu, kad mūsų vizija yra labai stipri ir teigiamai susijusi su mūsų asmeniniu gyvenimu. Ji vaizduoja kultūrą, kurioje rūpinamės vieni kitais ir visi darbuotojai kiekvieną dieną grįžta pas savo artimuosius nesusižeidę. Tai nepaprastai svarbu, todėl esu labai motyvuotas toliau gerinti organizacijų sveikatos ir saugos rodiklius."

Sanjay Marne, HSE Manager, India Operations

Ar žinojote?

  • Tarptautinė darbo organizacija (TDO) Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną pradėjo minėti 2003 m. TDO siekia sudaryti geresnes galimybes žmonėms gauti orų ir produktyvų darbą, susijusį su laisve, teisingumu, saugumu ir žmogaus orumu.
  • Kiekvieną dieną žmonės miršta dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar su darbu susijusių ligų - daugiau kaip 2,78 mln. mirčių per metus. Be to, kasmet patiriama apie 374 mln. nemirtinų su darbu susijusių traumų ir ligų. (TDO, 2017 M.)

"Alfa Laval" prisideda prie Pasaulinių tikslų įgyvendinimo

Jungtinės Tautos patvirtino 17 darnaus vystymosi tikslų iki 2030 m., vadinamųjų visuotinių tikslų, kuriuos pasaulio lyderiai įsipareigojo įgyvendinti. Dabar tai turi padaryti tokios įmonės kaip mūsų.

Sužinokite, kaip pagrindinis "Alfa Laval" verslas prisideda prie Pasaulinių tikslų įgyvendinimo

8 visuotinis tikslas

8 visuotinis tikslas - skatinti tvarų, integracinį ir darnų ekonomikos augimą, visišką ir produktyvų užimtumą bei deramą darbą visiems. Tinkamos darbo sąlygos ir sauga yra labai svarbi prioritetinė sritis tiek mūsų pačių veikloje, tiek mūsų tiekėjams keliamuose reikalavimuose.

SDG 8 Vignette