JT Pasaulinis susitarimas - partnerystės platforma

"Alfa Laval" aktyviai remia JT Pasaulinį susitarimą - savanorišką iniciatyvą, pagrįstą įmonių įsipareigojimais įgyvendinti universalius tvarumo principus.

DATA 2023-11-28

Pasaulinis susitarimas

"Alfa Laval" nuo 2011 m. yra pasirašiusi JT Pasaulinį susitarimą ir laikosi jo dešimties atsakingo verslo principų. Pasaulinis susitarimas - tai strateginė politikos iniciatyva, skirta įmonėms, įsipareigojusioms suderinti savo veiklą ir strategijas su dešimčia visuotinai pripažintų principų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse.

Palaikome JT Pasaulinį susitarimą ir vertiname tai, kad esame pasaulinės tvarumo platformos, skirtos verslui, pilietinei visuomenei ir JT agentūroms, dalis. Aktyviai bendradarbiaujame su suinteresuotosiomis šalimis visoje vertės grandinėje ir visais lygmenimis, kad galėtume rasti bendrus sprendimus ir kurti bendrą vertę. Tikime, kad kuo geriau bendradarbiaujame su suinteresuotaisiais subjektais, tuo sėkmingesnė gali būti mūsų įmonė", - sako Catarina Paulson, Tvarumo skyriaus vadovė.

 


Catarina Paulson

Tvarumo skyriaus vadovas

"Alfa Laval" verslo principai apima dešimt principų. Būdama dalyvė, "Alfa Laval" kasmetinėje tvarumo ataskaitoje atskleidžia dešimties principų įgyvendinimo pažangą. Laikydamiesi savo verslo principų, randame daug galimybių prisidėti prie tvaresnės ateities ir užtikrinti geresnes kasdienes sąlygas žmonėms.

Apie JT Pasaulinį susitarimą

  • JT Pasaulinis susitarimas - tai raginimas viso pasaulio bendrovėms suderinti savo strategijas ir veiklą su dešimčia universalių principų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse ir imtis veiksmų siekiant platesnių JT tikslų.
  • Pasaulinis susitarimas yra savanoriška lyderystės platforma, skirta dialogui ir mokymuisi. Jį pasirašė daugiau nei 12 000 šalių iš 170 šalių, todėl tai yra didžiausia pasaulyje įmonių atsakomybės iniciatyva.

"Alfa Laval" prisideda prie Pasaulinių tikslų įgyvendinimo

Jungtinės Tautos patvirtino 17 darnaus vystymosi tikslų iki 2030 m., vadinamųjų visuotinių tikslų, kuriuos pasaulio lyderiai įsipareigojo įgyvendinti. Dabar tai turi padaryti tokios įmonės kaip mūsų.

Sužinokite, kaip pagrindinis "Alfa Laval" verslas prisideda prie Pasaulinių tikslų įgyvendinimo

17 visuotinis tikslas

17-asis visuotinis tikslas - stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę partnerystę tvaraus vystymosi labui. Nuo 2011 m. "Alfa Laval" yra pasirašiusi JT Pasaulinį susitarimą. Aktyviai bendradarbiaujame su suinteresuotaisiais subjektais visoje vertės grandinėje ir visais lygmenimis, siekdami kurti bendrus sprendimus ir kurti bendrą vertę.

SDG 17 Vignette

Žymės

Visos