Moterys lyderės mūsų pramonėje

"Alfa Laval" augimo įvairovės strategija apima lygias karjeros galimybes. Viena iš iniciatyvų, skirtų padėti moterims siekti karjeros, yra "Impact" - mūsų mentorystės programa moterims lyderėms.

DATA 2023-11-28

Plėtros ir mentorystės programa

Programos tikslas - nustatyti, išlaikyti ir ugdyti kylančias "Alfa Laval" lyderes moteris, siekiant padidinti moterų užimamų vadovaujančių pareigų skaičių. Programa pradėta įgyvendinti dėl skirtumo tarp moterų darbuotojų ir moterų vadovių skaičiaus. 2009 m., kai programa buvo pradėta įgyvendinti, moterų vadovių dalis grupėje buvo 15 proc., o tikslas - pasiekti 20 proc. Šiandien "Alfa Laval" pasiekė 20 proc. vadovių moterų tikslą, kuris taip pat atspindi moterų dalį visoje grupėje.

Iš kairės: Elna Persson (projekto vadovė), Linda Karlsson, Lina Florwald, Sara Billo, Evgenia Kuchuk, Juanita Ramirez, Anita Byskov, Minna Westerlund (išorės konsultantė), Hemlata Joglekar, Anna Wenemark, Tracey Putnam, Cristina Lisbona, Ekaterina Akulina ir Belinda Lau.

Viena iš dvylikos programoje dalyvaujančių moterų yra Belinda Lau, dirbanti tarpinių plokštelinių šilumokaičių verslo padalinio (procesų pramonė) ir suvirintųjų šilumokaičių verslo padalinio vadybininke Kinijoje. Programos metu dalyvėms buvo keliami iššūkiai ir teikiama parama jų pačių karjeros plėtrai, o Belindai Lau programa iki šiol paliko didelį įspūdį.

Kurso dėstytojai, mano mentorius ir bendraklasiai įkvepia mane nuolat tobulėti, o mes visi padedame vieni kitiems tapti geresniais vadovais. Tai puikiai dera su mūsų Alfa Laval DNR strategija. Juk kaip verslo padalinio vadovė esu atsakinga ir už tai, kad mano komanda pasiektų rezultatų, ir už tai, kaip mes elgiamės", - sako Belinda.

Ši programa padeda plėtoti karjerą įmonėje ir apima tiek mokymus, tiek dešimt mėnesių trunkančią mentorystę, kurios metu pradedantys vadovai bendrauja su patyrusiais vadovais iš grupės vadovybės arba aukščiausiosios vadovybės. Dalyviai yra iš skirtingų organizacijos dalių, o programa suteikia galimybę plėsti ryšius. Mokymų sesijose daugiausia dėmesio skiriama asmeniniam tobulėjimui, karjerai, efektyviam bendravimui, asmeninio prekės ženklo kūrimui, strategijai ir taktikai, tikslų nustatymui ir siekimui. Paskutinėje sesijoje grupė dirbo ties tuo, kaip teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, taip pat kaip svarbu aktyviai dirbti su grįžtamuoju ryšiu. "Dirbau ties tuo tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime. Buvo malonu matyti, kad net ir nedideli pokyčiai gali pakeisti situaciją", - sako Belinda.

Programa suteikia dalyviams galimybę nustatyti prioritetus. "Dalyviai patys pasirenka sritis, kurioms skirs daugiau dėmesio", - sako Belinda. "Man patinka tai, kad programos dalys pritaikytos individualiems poreikiams. Yra mentorystės sistema, taip pat koučingo bičiuliai, kad turėtume nuolatinę paramą ir grįžtamąjį ryšį apie savo pažangą. Taip užtikrinama, kad pasirinktos dėmesio sritys būtų mūsų minčių centre, o mes atsižvelgtume į savo veiksmus ir elgesį", - apibendrina ji.

Ar žinojote?

  • Ši programa yra viena iš strategijos "Įvairovė augimui" iniciatyvų, įskaitant lygias karjeros galimybes, kuriomis siekiama padėti moterims siekti karjeros bendrovėje ir sukurti dinamišką bei įvairialypę darbo aplinką sėkmingam verslui palaikyti.
  • Programa apima mokymo ir instruktažo sesijas, kurios rengiamos atsižvelgiant į dalyvių nurodytas tobulėjimo sritis. Iš viso programoje dalyvavo 43 moterys.

  • Daugiau informacijos apie mentorystės programą ir įvairovę galite rasti Alfa Laval’s Sustainability Report 2017

"Alfa Laval" prisideda prie Pasaulinių tikslų įgyvendinimo

Jungtinės Tautos patvirtino 17 darnaus vystymosi tikslų iki 2030 m., vadinamųjų visuotinių tikslų, kuriuos pasaulio lyderiai įsipareigojo įgyvendinti. Dabar tai turi padaryti tokios įmonės kaip mūsų.

Sužinokite, kaip pagrindinis "Alfa Laval" verslas prisideda prie Pasaulinių tikslų įgyvendinimo

5 visuotinis tikslas

Penktasis visuotinis tikslas - pasiekti lyčių lygybę ir suteikti daugiau teisių visoms moterims ir mergaitėms. Įvairovė ir įtrauktis yra pagrindiniai "Alfa Laval" prioritetai, todėl siekiama, kad darbuotojų sudėtis atspindėtų geografines rinkas, kuriose veikia "Alfa Laval".

SDG 5 Vignette 2

Žymės

Visos